midtbyens private pasningsordning

ro * nærvær * hygge * omsorg * tryghed * god tid

En mindre pasningsordning er i mine øjne den bedste og blideste start et barn kan få på livet udenfor hjemmet.

Det er en lille overskuelig enhed med kun 2-3 små kammerater og én fast voksen at skulle forholde sig til.

Pasningen foregår i hjemlige, familiære rammer og der er mere ro.

Færre børn samlet på eet sted, betyder at barnet er mindre udsat for smitte ift. sygdom.

 

Hvorfor vælge privat pasning/midtbyens private pasningsordning 

Som privat børnepasser har jeg en større frihed og fleksibilitet i forhold til at præge dagligdagen og lægge vægt på, hvad jeg synes er vigtigt.

Jeg er godkendt til fem børn, men jeg har bevidst valgt kun at have 3-4 børn, for at der skal være god tid til det enkelte barn og mulighed for at skabe den dagligdag for dem, som jeg ønsker.

Ingen pludselige gæstebørn, men samme faste børnegruppe hver dag.

Jeg er ikke underlagt at skulle i legestue hver uge, hvilket kan være en fordel for mange børn, der har svært ved at overskue for meget larm og uro.

Som forældre har man mulighed for selv at træffe et aktivt valg af børnepasser, hvad enten det så er baseret på pædagogik, værdier, kemi eller måske bare noget så lavpraktisk som lukketider.

Man er ikke begrænset ift. geografi og beliggenhed med en privat pasningsordning. Det betyder, at hvis man fx. bor i Århus kommune, men arbejder i Skanderborg, kan man vælge at få sit barn passet her, hvis det passer bedre ift. tid og logistik. Dog skal man være opmærksom på, at tilskuddet varierer fra kommune til kommune.

At børnepasser og familie bevidst har valgt hinanden, mener jeg, er et perfekt udgangspunkt for et godt og frugtbart samarbejde.

 

Værd at nævne:

Jeg – og mit hjem - er godkendt af kommunen under de præcis samme forhold som en kommunal dagplejer.

Kommunen har tilsynspligt og kommer på både anmeldte og uanmeldte besøg, ligesom det er tilfældet hos de kommunale dagplejere.

Jeg har mulighed for at trække på præcis de samme fagpersoner, som en kommunal dagplejer, hvis jeres barn skulle vise sig at have behov for fx. talepædagog eller fysioterapeut.