midtbyens private pasningsordning

ro * nærvær * hygge * omsorg * tryghed * god tid

Åbningstider:

Mandag – Torsdag kl. 07.30 – 15.30

Fredag kl. 07.30 - 15

Jeg har bevidst valgt at mit pasningstilbud kun har 39,5 timers åbningstid om ugen. Min lukketid ligger derfor som udgangspunkt fast, men skulle der være en dag, hvor det kniber med, at I kan få det til at hænge sammen, finder vi selvfølgelig ud af det.

 

Prisen:

Mit pasningstilbud er en del af fritvalgsordningen i Skanderborg kommune og kommunen yder derfor tilskud på 75% af prisen.

En plads hos mig koster i 2023 kr. 2728,- om måneden i egenbetaling. 

Den fulde pris er kr. 9500,- hvoraf Skanderborg kommunes tilskud udgør kr. 6772,- 

Prisen inkluderer: bleer, fuld kost, solcreme og skumklude.

Der betales i alle årets 12 måneder og prisen reguleres årligt pr. 01. januar.

Kommunen udbetaler tilskuddet forud for en måned ad gangen direkte til jer forældre og I sørger derefter for betalingen af det fulde beløb til mig.

Ansøgningen om tilskud udfyldes elektronisk på kommunens hjemmeside og er noget, vi gør i fællesskab.

Der gives søskenderabat, men der er desværre ikke mulighed for hel eller delvis friplads. 

 

Hvordan gør man?

Hvis I gerne vil have jeres barn passet hos mig, skal jeres barn stadig indskrives på den kommunale venteliste igennem Pladsanvisningen. Når kommunen tilbyder jer en plads, takker I nej og informerer dem om, at I i stedet ønsker privat pasning hos mig.

Herefter indsendes pasningskontrakten (som vi i fællesskab har udfyldt) samt ansøgningen om tilskud og derefter kører resten af sig selv.

 

Hvad skal jeres barn have med?

Jeg sørger for bleer, klude, solcreme og alle de andre småtterier, der kan være brug for.

Desuden stiller jeg barnevogne til rådighed. Ønsker man at barnet sover i egen vogn, er det naturligvis også ok.

I sørger selv for:

  • godkendt barnevognssele
  • sutter
  • tøj og fodtøj der passer til årstiden

Sidstnævnte er supervigtigt. Vi er ude i al slags vejr, så det skal være tøj der må leges og tumles i og tøj der kan tåle vand og vejr og gerne må blive beskidt.

Barnet kan have en lille pose med skiftetøj til at være fast hos mig, så det bare er udetøjet der skal med frem og tilbage hver dag, hvis I skal bruge det hjemme.

 

Sygdom:

Hvis jeres barn er sygt, kan det ikke komme i pasningsordningen. Sygdom kan være feber, opkast, diarré, øjenbetændelse, diverse børnesygdomme etc. Men det kan også betyde en svækket almentilstand, der gør at de er slappe, uoplagte og virker syge, uden at man lige kan sætte fingeren på hvad de fejler.

Barnet er raskt - og meget velkommen igen - når det er smittefrit og i stand til at følge dagligdagen på lige fod med de andre børn.

Jeg giver ikke smertestillende medicin til jeres børn.

Det er min erfaring at en ekstra dag til at komme helt ovenpå, ofte er givet rigtig godt ud.

Skulle jeg blive syg, er pasningsordningen lukket og det er jeres eget ansvar at sørge for pasning af barnet. Dog vil jeg gerne understrege, at jeg har et godt og robust helbred og kun yderst sjældent er syg.

 

Ferie og fridage

Min pasningsordning holder lukket følgende dage:

  • de tre dage op til påske
  • fredagen efter Kr. Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • mellem jul og nytår

samt selvfølgelig weekender og alle helligdage. Derudover holder jeg 5 ugers ferie årligt. Det vil typisk være uge 7, uge 29-30-31 samt uge 42. Den ene af ugerne kan evt. deles op og holdes i mindre bidder. I får en ferieplan for hele kalenderåret i starten af januar, så der er mulighed for at koordinere og planlægge i god tid.